(१-८) अध्यापन गर्ने शिक्षक साथीहरूका लागि आयोजित दुई दिने पाठ्यक्रम प्रवोधिकरण कार्यक्रम

आधारभुत तह (१-८) अध्यापन गर्ने शिक्षक साथीहरूका लागि आयोजित दुई दिने पाठ्यक्रम प्रवोधिकरण कार्यक्रम सम्पन्न । समय र तालिम सहजीकरणका लागि शिक्षा तालिम केन्द्र, लुम्बिनि प्रदेश प्रमुख हरिलाल अर्याल र वरिष्ठ अधिकृत बिष्नु पन्थी सरहरु प्रति बिद्यालय परिवर हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *