सीप कार्यक्रम अन्तर्गत प्राङ्गगारिक मल बनाउन गड्याैला पालन

एक विद्यार्थी एक सीप कार्यक्रम अन्तर्गत प्राङ्गगारिक मल बनाउन गड्याैला पालन सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कक्षा ९ का १३ वटा सेक्सन बाट प्रतिनिधिगत रुपमा १०० जना विद्यार्थीहरु सम्मीलित ।

Start Time

4:30 pm

July 6, 2023

Finish Time

6:30 pm

July 6, 2023

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *